Istarske Novine Online Istarske Novine Online

Projekt - Istarske novine online (INO)


Projektom "Istarske novine online / Istrian Newspapers Online" (INO) ostvarena je virtualna čitaonica starih novina koje su izlazile u Istri u 2. polovini 19. st. i u 1. polovini 20. stoljeća. Putem ovih mrežnih stranica svim zainteresiranima je omogućeno da putem interneta listaju i čitaju te stare novine.

INO izlazi ususret očekivanjima ne samo korisnika Sveučilišne knjižnice u Puli (studenata, profesora i građana Pule, Istre i Hrvatske), već i zainteresiranim pojedinaca i ustanova širom svijeta, kojima navedene novine ovim putem postaju dostupne za čitanje. Putem interneta korisnici širom svijeta moći će istraživati povijest Istre, na novinama objavljivanim u Istri na hrvatskom, talijanskom i njemačkom jeziku (u planu je uključivanje i istarskih novina na slovenskom jeziku).

Slijedeći suvremene svjetske trendove vezane za mrežno predstavljanje digitaliziranih kulturno-povijesnih sadržaja koji se čuvaju u kulturnim, obrazovnim i sličnim ustanovama, Sveučilišna knjižnica u Puli je 2006. godine započela projekt digitalizacije starih novina u vlasništvu Knjižnice, s ciljem da se korisnicima i široj javnosti omogući pristup tiskanoj kulturnoj baštini Istre.

Novinski fond Zavičajne zbirke Histrica Sveučilišne knjižnice u Puli sadrži 426 naslova (oko 1800 godišta) novina koje su izlazile u Istri od 1808. do danas.  

Godine 2007. Knjižnica započinje projekt INO s predstavljanjem na internetu tjednika „Naša sloga“ (1870-1915), a u 2008. g. ovaj projekt se proširuje trima dnevnim novinama.
Projekt INO doprinosi predstavljanju hrvatske kulturne baštine, koja uključuje i tiskanu baštinu drugih naroda u Istri (na talijanskom i njemačkom jeziku).

Svjedoci smo da danas u velikoj ujedinjenoj Europi sve više raste interes građana za vlastitu regionalnu i lokalnu povijest u različitim aspektima (kultura, socijalna pitanja, politika, vojna povijest, sport i zabava). Upravo su navedeni sadržaji sačuvani u starim novinama, koje su stoga važan primarni izvor za proučavanje prošlosti pojedine regionalne i lokalne sredine.

Pored međunarodnih sadržaja, stare novine pružaju najbolji uvid u regionalnu i lokalnu (u našem slučaju istarsku) povijesno-političku, kulturnu, i socijalnu sliku određenog razdoblja. U slučaju projekta INO riječ je o 2. polovici 19. st. i 1. polovici 20. stoljeća, koje je u Istri u povijesnom pogledu izrazito turbulentno, jer je u tom razdoblju Istra bila u sastavu Austro-Ugarske Monarhije, Kraljevine Italije i SFRJ.
Novine i časopisi koje u digitalizirane i predstavljene na internetu pisane su na njemačkom, talijanskom i hrvatskom jeziku, stoga očekujemo interes korisnika širom Europe i svijeta.

Budući da rijetko koja knjižnica (ili druga ustanova) posjeduje sve brojeve starih novina, digitalizacija omogućava da više takvih ustanova suradnjom ustupaju jedna drugoj brojeve novina koje njima nedostaju, te da njihovim digitaliziranjem dobiju «idealno» (virtualno) potpuno izdanje novina. Ovim postupkom navedene ustanove omogućuju svojim korisnicima uvid u sve brojeve pojedinih novina, neovisno o tome tko je njihov vlasnik. Na taj način korisnicima se olakšava dostup potpunom izdanju pojedinih novina. Isto vrijedi i za knjižnice i druge javne ustanove, koje će moći uputiti svoje korisnike na način kako su određene novine dostupne putem interneta.

Projektom INO postižu se sljedeći ciljevi:

- zaštita starih i rijetkih novina iz fonda Knjižnice koje se oštećuju manipuliranjem (prenošenjem, listanjem, vraćanjem na police)

- dostupnost navedenih novina putem interneta: korisnik ne treba dolaziti u knjižnicu čitati stare novine, već knjižnica „donosi“ tražene stare novine u njegov dom (odnosno ustanovama širom svijeta)

Dugoročni je cilj ovog višegodišnjeg projekta digitalizirati i učiniti mrežno dostupnim oko 80.000 stranica starih novina Istre iz 19. st. i 1. polovice 20. stoljeća koje se čuvaju u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Planiramo da se INO nadopunjava svake godine novim naslovima novina, što će doprinijeti predstavljanju tiskane kulturne baštine koja se čuva u Knjižnici najširoj javnosti. Time Knjižnica korištenjem novih informatičkih tehnologija uključuje u predstavljanje hrvatske i kulturne baštine i povijesne europske kulturne baštine koja je nastala na području Istre.

Dakle, riječ je o projektu koji promiče multikulturalne vrijednosti i interkulturni dijalog, s ciljem jačanja razumijevanja i poštivanja kulturnih raznolikosti među stanovnicima Europe.

Europska unija proglasila je 2008. godinu Europskom godinom interkulturnog dijaloga. Doprinos Sveučilišne knjižnice u Puli ovoj zadaći je predstavljanje javnosti putem interneta multikulturalne i multijezične novinske baštine Istre, koja se čuva u ovoj knjižnici.

Zbog rijetkosti starih istarskih novina (157 naslova u 363 godišta objavljeno je do 1945.) i ugroženosti izvornika te potrebe da ga se zaštiti, godine 2005. pri odabiru kojom vrstom knjižnične građe započeti digitalizaciju svog fonda odlučeno je da to budu upravo rijetke stare istarske novine. Godine 2007. odlučeno je da tjednik «Naša sloga» budu prve novine koje će Knjižnica u sklopu pilot-projekta Istarske novine online predstaviti na internetu. To su vrlo rijetke koje su pristigle u knjižnicu 1970. godine kao donacija. Najveći dio ovih novina, 26 godišta, darovao je gospodin Ante Iveša iz Premanture, koji je između dva svjetska rata emigrirao iz Istre u Zagreb i ponio ih sa sobom (vjerojatno je to razlog što je toliki broj godišta ovih novina uopće sačuvan).

Stare novine koje su digitalizirane posljednjih dvadesetak godina mikrofilmirane su u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, odnosno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagreb. U  slučaju "Naše sloge" brojevi koji su nedostajali mikrofilmirani su iz izvornika iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i knjižnice bivšeg Pazinskog kolegija, tako je dobiven "virtualni" komplet, kojem nedostaje nekoliko brojeva.

Godine 2005. ti mikrofilmovi novina su digitalizirani (skenirani, te prebačeni u PDF format), a 2007. je izrađena internet web aplikacija za prezentaciju tjednika "Naša sloga", uz mogućnost pretraživanja. Time je omogućeno da je gotovo potpuno izdanje ovih starih i rijetkih novina sada dostupni putem interneta.

Godine 2008., nastavkom ovog projekta, pridodana su tri nova naslova rijetkih dnevnih novina koje su na trima jezicima (hrvatski, njemački, talijanski) izlazile u Puli početkom 20. stoljeća: „Polaer Tagblatt“ (1905-1915), „Corriere istriano“ (1934-1938) i «Hrvatski list“ (1915 -1918). Na taj način korisnicima je na web-u ponuđena virtualna čitaonica istarskih novina s oko 30.000 stranica starih novina objavljenih na tri jezika.

Mikrofilmiranje starih novina financirali su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Istarska županija, a ova županija financirala je i predstavljanje tjednika "Naša sloga" na internetu.

U pripremi PDF dokumenata korišteni su alati za konverziju fotografija i snimaka u PDF dokumente, te su isti pohranjeni na poslužitelj. U izradi web aplikacije korištena je HTML/CSS tehnologija u kombinaciji s PHP/Javascript programskim jezikom.

Skeniranje mikrofilmova obavila je tvrtka Mikrocop informatički inženjering i usluge d.o.o. Umag, a kreiranje PDF sadržaja i izradu web aplikacije za prezentaciju digitalizirane građe E-scape, obrt za Internet usluge Pula.

Navedenim postupkom poštuje se načelo zaštite tiskane građe: s jedne strane, mikrofilmiranje je još uvijek (usprkos razvoju informatičkih tehnologija) najtrajniji medij za pohranu kopija tiskanih izvornika, a s druge strane, nove informatičke tehnologije imaju prednost u odnosu na mikrofilm zbog toga što omogućuju znatno veću dostupnost sadržajima koju su digitalizirani.

Stoga navedeni postupak poštuje načelo zaštite tiskane građe, te ujedno omogućuje najveću moguću dostupnost sadržaja tiskane kulturne baštine hrvatskoj i svjetskoj javnosti.

Naša sloga (Trst, Pula, 1870-1915) - tjednik, 2.056 brojeva (oko 10.000 stranica), realizirano u 2007.

Polaer Tagblatt (Pola /Pula/, 1905-1915) (od 1905. do 1906. izlazi pod naslovom «Polaer Morgenblatt») - dnevne novine, 3.278 brojeva (oko 13.000 stranica), realizirano u 2008.

Hrvatski list (Pula, 1915-1918) - tjednik, 775 brojeva (oko 3.000 stranica), realizirano u 2008

Corriere Istriano (Pola /Pula/, 1934-1938) - dnevne novine, 1.334 brojeva (oko 5.000 stranica), realizirano u 2008

L'Azione (Pola, 1919-1921) - tjednik, 898 brojeva (oko 3.600 stranica), realizirano u 2009

Istarska riječ (Trst, 1923-1929) - tjednik, 313 brojeva (oko 1.250 stranica), realizirano u 2009

Istra (Zagreb, 1937-1938) - tjednik, 96 brojeva (oko 400 stranica), realizirano u 2009

Brioni Insel-Zeitung (Brioni, 1910-1913) - tjednik / mjesečnik, 159 brojeva (oko 1.908 stranica), realizirano u 2011

Sadržaj se koristi uz pomoć Acrobat readera, a moguće je pregledavati po naslovima, godinama i brojevima izdanja. Unutar godina poredak je po brojevima novina, a svaki pojedini broj sastoji se od određenog broja stranica (npr. novine „Naša sloga“ imaju oko 4 stranice). Korisnik odabire naslov novina, zatim godinu izdanja, te potom broj i stranicu novina.

Digitalne reprodukcije građe fonda Sveučilišne knjižnice objavljene na stranici INO smiju se koristiti samo za osobnu uporabu i istraživački rad, te ih nije dozvoljeno objavljivati na internetu ili raspačavati u bilo kojem obliku.

Zahtjev za komercijalnu uporabu reprodukcija potrebno je dostaviti Sveučilišnoj knjižnici u Puli u pisanom obliku. Prilikom korištenja slika i tekstova potrebno je navesti izvor u sljedećem obliku: © INO, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, 2007.

Korisnici koji žele naručiti izradu digitalnih reprodukcija kvalitete primjerene tiskanju trebaju ispuniti zahtjev u pisanom obliku. Knjižnica će izraditi digitalne reprodukcije u skladu s Pravilnikom o korištenju građe i usluga Knjižnice.