Istarske Novine Online Istarske Novine Online

Digitalizirana građa - Polaer Tagblatt (Pula/ Pola, 1905-1918) (njem/deu/ger/)


To je jedini pulski dnevnik na njemačkom jeziku. Počeo je izlaziti 1905. pod naslovom Polaer Morgenblatt (Pulski jutarnji list). Uređivao ga je Ferdinand Stepanek, a od 16. 11. 1905. Otto Ottisch. Sjedište uredništva bilo je u tiskari Josipa Krmpotića (1864-1949), koji je tiskao ovaj dnevnik. Zbog financijskih poteškoća pri izdavanju lista njegov vlasnik Karl Kupelwieser (1872-1930) je 1906. prepustio izdavačka prava za njegovo objavljivanje Krmpotiću. Tada je naslov novina promijenjen u Polaer Tagblatt (Pulski dnevnik), a pod tim nazivom je izlazio od 18. 6. 1906. do 13. 11. 1918.

Polaer Tagblatt uređivali su Otto Ottisch, zatim G. Trippold, Hugo Dudek, Ferdinand Stepanek, R. Schwendtbauer, J. Sonntag i na kraju ponovno Hugo Dudek. List je imao nakladu oko 1.400 primjeraka. Najduže razdoblje njegov je urednik bio Hugo Dudek, koji je uređivao list u skladu s interesima austrougarske Ratne mornarice, odnosno države. Prema tvrdnji Josipa Krmpotića, pored državnih interesa list je zastupao i interese istarskih Hrvata i Slovenaca u obrani od talijanskih aspiracija. List je objavljivao vijesti iz svijeta i lokalne vijesti, posebno one koje su vezane za austrougarsku Mornaricu. Njegovo izlaženje subvencionirala je država, a djelomično je bio financiram oglasima i pretplatom.

List je najčešće objavljivan na 4 stranice, izuzetno na 6 ili 8 stranica.

Prije predstavljanja sadržaja ovog dnevnika, potrebno je navesti u kojem povijesnom kontekstu je on nastao. Budući da je Pula od sredine 19. st. do 1918. bila glavna ratna luka Austro-Ugarske Monarhije, u gradu su živjeli brojni njemački časnici Ratne mornarice i državni službenici, zajedno s obiteljima. Oni su iz metropola Monarhije, odakle su većinom doselili u Pulu, ovdje donijeli i razvijene kulturalne navike, među kojima je važno mjesto zauzimalo čitanje novina i knjiga na njemačkom jeziku. Rezultat toga je i razvoj bogate nakladničke djelatnosti na njemačkom jeziku krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Tiskale su se novine, književne i glazbene publikacije, izdanja različitih udruga, školske publikacije, razni priručnici i druge publikacije.

Dnevnik je sadržavao redovite rubrike: vijesti iz svijeta; dnevne vijesti vezane za Austro-Ugarsku Monarhiju (najčešće vijesti koje se odnose na rad Parlamenta, Carevinskog vijeća i austrijske vlade u Beču i vijesti koje se odnose na rad Istarskog sabora i regionalne i lokalne /pulske/ uprave); dnevne zapovjedi Lučkog admirala koje se odnose na mornaricu i vojsku u Puli; oglasnik društvenih i zabavnih programa u gradu (vijesti o društvenim priredbama, koncertima, kinematografskim predstavama i sl.); feljtoni i romani u nastavcima; brzojavne vijesti (agencijske vijesti preuzete od «K.k. Korrespondenzbureau-a» u Beču); mali oglasnik; telegrafska vremenska prognoza (koju je dnevno sastavljao pulski Hidrografski zavod); reklame (njačešće su ispunjavale cijelu posljednju stranicu dnevnika). Pojedine reklame su sadržavale fotografije i ilustracije.
Posljednjih 8 godina izlaženja pojedini brojevi opremljeni su i ilustracijama i fotografijama (npr. br. 1743 od 1. I. 1911.)

mr. sc. Bruno Dobrić

Pregledavanje digitalizirane građe unutar INO sustava