Istarske Novine Online Istarske Novine Online

Digitalizirana građa - Naša sloga (Trst, Pula,1870-1915)(hrv.)


Naša sloga – prve hrvatske novine u Istri, s podnaslovom „Poučni, gospodarski i politički list“  – na mala su vrata ušla u čitateljsku javnost. Kod tog „malog listka“ (kako ga je nazivao njegov pokretač biskup Juraj Dobrila) u početku je sve bilo maleno: format (34 x 24 cm), obim (4 stranice), cijena (pogotovo za seljake), učestalost izlaženja (u početku je izlazio dvaput mjesečno, a tek od 1884. tjedno), broj suradnika – pretežito svećenika i učitelja, financiranje i naklada (u početku oko 500 primjeraka).

Počela je izlaziti 1. VI. 1870. g. u Trstu nakon što su 1970. biskup Juraj Dobrila i „poznati našinac“ (najvjerojatnije biskup J. J. Strossmayer) osigurali sredstva za izdavanje 400 primjeraka ovih novina. Dobrila je u početku bio nesiguran hoće li njihovo izdavanje naići na odaziv među hrvatskim seljacima – kojima je list prvenstveno bio namijenjen. Očekivao da će se u početku putem pretplate prodati još 100 primjeraka, ali krajem 1870. g. on i uredništvo lista bili su iznenađeni jer je broj pretplatnika dosegao tisuću.

Pojedini značajni pripadnici talijanske građanske inteligencije u Istri su putem novina i knjiga širili ideološke predrasude o tome da su Hrvati i Slovenci u Istri necivilizirani pripadnici ”barbarskih” naroda, kojima je suđeno da se civiliziraju prihvaćanjem superiorne talijanske kulture i jezika. Suprotstavljajući se takvim predrasudama  biskup Dobrila i suradnici – uglavnom svećenici – koji su uređivali Našu slogu uzeli su za program ovog lista misao vodilju hrvatskog biskupa Strossmayera „Prosvjetom k slobodi!”, pri čemu se u prvom broju naglašava da je riječ o prosvjeti zasnovanoj na katoličkoj religiji.

Urednici su pokušali prilagoditi čitateljima način pisanja i jezik članaka, pa od 16. VIII. 1871. počinje izlaziti rubrika „Franina i Jurina“ koja je ubrzo postala najpopularnija u puku. To su razgovori dvojice istarskih seljaka na istarskoj čakavici pisani na način koji je bio blizak tradicionalnoj seljačkoj usmenoj predaji. Najčešća tema tih šaljivih razgovora bilo je ruganje onim pripadnicima hrvatskog naroda koji su na izborima glasali za talijansku građansko-liberalnu stranku.

Prvi odgovorni urednik lista bio je svećenik Antun Karabaić (1832 – 1906), a najduže vrijeme glavnim su urednicima bili svećenici Mate Bastian (1828 – 1885) (bio je urednik tijekom 1870-ih godina) i Matko Mandić (1849 – 1915), koji je od 1883. do smrti bio urednik lista. Dr. Matko Laginja je bio urednik 1881.-1882. godine.

Do 1884. list izlazi kao dvotjednik, nakon toga kao tjednik, a od 1900. do 1902. dvaput tjedno. Na početku tiskan je u 500 primjeraka, a krajem 1870-ih godina u više od 2000 primjeraka.

U posljednjem broju lista 25.V.1915. uredništvo obavještava čitatelje: “Radi pomanjkanja radnih sila (zbog evakuacije civilnog stanovništva iz ratne luke Pule – op.), prisiljeni smo do boljih vremena nakon 45 godina obustaviti izdavanje našega lista.” Umjesto očekivanih „boljih vremena“ nakon rata uslijedilo je zaposjedanje Istre od strane talijanske vojske, a ubrzo nakon dolaska fašizma na vlasti zabranjeno je izdavanja hrvatskih knjiga i novina.

Bruno Dobrić

Pregledavanje digitalizirane građe unutar INO sustava