Istarske Novine Online Istarske Novine Online

Digitalizirana građa - Istarska riječ (1923. - 1929.)


List je izlazio u Trstu od 11. siječnja 1923.  do 10. siječnja 1929. godine.
Nosio je podnaslov „tjednik za pouku, gospodarstvo i politiku istarskog naroda“. Izlazio je tjedno (četvrtkom), a svakog drugog četvrtka uz list je izlazio „literalni prilog 'Mladi Istranin'“

Od prvog broja do broja 31, koji je izašao srpnja 1924., odgovorni urednik je bio Ivan Marija Micheluzzi, a od broja 32, koji je izašao 10. srpnja 1924., kao „odgovorni urednik, izdavač i direktor“ naveden  je Ivan Stari (Pula, 1890 – Zagreb, 1946, koji je te funkcije obavljao do gašenja lista. Od prvog broja do listopada 1923. izdavači su bili Stojan Brajša (Pazin, 1888 – Gorica, 1989) i Ivan Stari.

U uvodniku prvoga broja (objavljenog 11. siječnja 1923.) navodi se da je to „… zajedničko i jedino glasilo naše političke organizacije… jedini politički list u Istri“. U tekstu koji potpisuje „Političko društvo za Istru“ navodi se da su se dvije „struje, koje su se bile pojavile zadnje vrijeme, složile i stopile“ u to društvo, što je učinjeno u interesu „našeg istarskog naroda“. Dva lista koja su izražavala stavove tih sukobljenih struja - „Stara Naša sloga“ i „ Pučki prijatelj“ (u uvodniku uredništva se navodi da su to „dva politička lista“) dogovorom izdavača prestala su izlaziti, da bi njihovi suradnici nadalje zajedno objavljivali u novopokrenutom listu „Istarska riječ“. Dalje se u uvodniku navodi:
„Naš narod ne može u sadašnjim prilikama da uzdržaje oba lista, pa su naši narodni radenici odlučili, da se oba lista stope u jedan treći list – u 'Istarsku Riječ'. Time je uklonjena i opasnost, da dođe do novih nesuglasica, a to i je glavno.“

Politička orijentacija lista bila je antifšistička. Pored redovitih tekstova uperenih protiv nasilne talijanizacije Hrvata i Slovenaca u Istri od strane talijanskog fašističkog režima, list je donosio tekstove o školstvu (protiv potalijančivanja hrvatskih osnovnih škola u Istri), gospodarstvu, dopise iz raznih krajeva Istri i popularnu rubriku “Franina i Jurina“. Izlazio je na 4 stranice, povremeno na 6 stranica.

Suradnički prilozi u listu izlazili su nepotpisani. Među suradnicima lista bili su Mirko Vratović (Pula, 1885-1968), Ive Mihovilović (Premantura, 1905. – Zagreb, 1988.), Ivan Stari, Božo Milanović (Kringa, 1890 – Pazin, 1980) i Ante Iveša. Povremeno je u listu surađivao i Mijo Mirković.

Česte su bile zapljene članaka, kao i zabrane pojedinih brojeva lista. Ive Mihovilović je zbog antifašističkih tekstova objavljenih u listu dva puta lišavan slobode te je bio više mjeseci u fašističkim zatvorima.

List je ugašen početkom 1929. godine, kada su ugašene sve hrvatske i slovenske novine u Istri i u drugim dijelovima tadašnje talijanske pokrajine Venezia Giulia (Julijska krajina).

mr. sc. Bruno Dobrić

Literatura: Iveša, Ante, “Tršćanska hrvatska štampa između dva rata”, u: Pazinski memorijal, sv. 2., Pazin 1971., 149-16.; Šetić, Nevio, Politička aktivnost istarskih Hrvata okupljenih oko lista Istarska riječ u Trstu 1923. – 1929., u: Časopis za suvremenu povijest, br. 2 (2009),483-498. 

Pregledavanje digitalizirane građe unutar INO sustava