Istarske Novine Online Istarske Novine Online

Digitalizirana građa - Hrvatski list (Pula, 1915-1918) (hrv)


Dnevnik koji je izlazio u Puli od 1. VII. 1915. do 18. XII. 1918.. Nakladnik i tiskar lista bio je Josip Krmpotić (1864-1949).
Najduže vrijeme urednik lista bio je Josip Hain (od početka izlaženja do 1. VIII. 1918.). Nakon njega urednici su bili Ivan Markon (do 1. X. 1918) i Lovro Scalier (do 15. XII. 1918).

Početna je naklada bila 500 primjeraka, a kasnije oko 1700 primjeraka. List je imao 2-4 stranice.

Dnevnik je sadržavao redovite rubrike: ratna izvješća, vijesti iz Austro-Ugarske Mnarhije, pokrajinske vijesti (koje se odnose na Istru i Dalmaciju), romane u nastavcima i reklame.

Posebnu važnu povijesno-dokumentarnu vrijednost imaju vijesti o stradanju civilnog stanovništva Pule i južne Istre koje je 1915., nakon ulaska Italije u rat, premješteno u druge dijelove Monarhije, zbog opasnosti od talijanskog napada na Pulu. Oko 50.000 Istrana su vlakovima premješteni u druge dijelove Monarhije, poglavito u logore za prognanike u Wagni, Gmündu, Pottendorfu, Steinklammu i drugim austrijskim mjestima, a manjim dijelom i na područje Mađarske, Moravske i Češke. Zbog loših životnih uvjeta te uslijed velike epidemije tzv. španjolske gripe i drugih bolesti, stradalo je mnogo Istrana, osobito djece i staraca, a ostali su se vratili u Istru 1917. i 1918. godine. Bilo je to najveće stradanje Puljana i drugih Istrana u Prvom svjetskom ratu. Ovaj dnevnik redovito je izvještavao o tim izbjeglicama.

Od kraja 1917. u dnevniku je objavljivao priloge i Mijo Mirković, koji je koristio i pseudonim Mate Balota. Pisao je članke na hrvatskom jeziku i na istarskoj čakavštini. Među suradnicima lista bili su i Fran Barbalić, Benjamin Deprato i Pavao Saršon.

Posljednjih godina izlaženja list je sve otvorenije zagovarao južnoslavensko jedinstvo, pa je od 9. VIII. 1918. do kraja izlaženja izlazio na ekavici. Pojedini članci bili su cenzurirani, a od 30. III. do 6. IV. 1918. izlaženje lista je sudski obustavljeno.

Ubrzo nakon zaposjedanja Pule 5. XI. 1918. talijanske vojne vlasti zabranile su list, a Krmpotića je osudila na trodnevni zatvor. Nakon toga su on i urednici internirani u Italiji.

Nakon povratka 1920., nakon što su mu fašisti zapalili tiskaru bio je prisiljen prodati tiskaru i zauvijek napustiti Pulu.

Ove novine danas su vrlo rijetke, te je – prema našim saznanjima – ovo jedini njihov sačuvani komplet u hrvatskim knjižnicama (nedostaje tridesetak brojeva).

mr. sc. Bruno Dobrić

Izdanja (godišta) novina «Hrvatski list» (Pula, 1915-1918) koja su dostupna na mrežnim stranicama Sveučilišne knjižnice u Puli:

Godište 1, 1915., B r. 1-135,137-169 - nedostaje 1 broj
Godište 2, 1916., Br. 170-239,241-381,383-537 - nedostaju 2 broja
Godište 3, 1917., Br. 539-637,639-831,862-885,887-891 - nedostaju 34 broja
Godište 4, 1918., Br. 893-1089, 1091-1190,1193-1235 - nedostaje 13 brojeva

Pregledavanje digitalizirane građe unutar INO sustava