Istarske Novine Online Istarske Novine Online

Digitalizirana građa - Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung (1904.-1906.)


Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung (Ilustrirane novine Austrijske rivijere) su prve istarske novine koje su služile turističkoj promidžbi istočnojadranske obale (imale su podnaslov: "Organ za  lječilišne i privredne interese Dalmacije, Istre i Trsta"). Izlazile su na njemačkom jeziku, najprije u Puli (od 15. 4. 1904. do ožujka 1905.), a nakon toga u Opatiji (do rujna 1906.). Friedrich J. Weiss, a odgovorni urednici Ferdinand Štěpánek i Alfred Hartmann. Komisijski nakladnik bila je – kao i za spomenuti tjednik Pola – Knjižara F. W. Schrinner (“Schrinnersche Buchhandlung”). Izdavač i glavni urednik bio je Friedrich J. Weiss, a odgovorni urednici Ferdinand Štěpánek20 i Alfred Hartmann. Komisijski nakladnik bila je pulska Knjižara F. W. Schrinner. Izlazile su uz novčanu potporu države.

Izlazile su tjedno, odnosno – češće – dvaput mjesečno kao dvobroj, u formatu: 23 x 30 cm. Imale su razmjerno visoku nakladu od 2.500 primjeraka te su, unatoč visokoj cijeni, bile najtiražnija njemačkojezična periodična publikacija u Istri. U Puli su tiskane u tiskari Schrinner, a zatim u Opatiji u tiskari "V. Tomičić i dr."

Glavna svrha lista bilo je informiranje potencijalnih gostiju iz Monarhije I inozemstva o prirodnim, kulturnim i turističko-lječilišnim sadržajima Istre i Dalmacije. Objavljivani su prilozi o povijesti, privredi, etnografiji, turističko-lječilišnim mogućnostima i prirodnim ljepotama Istre i Dalmacije, te o kulturi i sportu, uz brojne reklamne oglase. Posebna rubrika bila je posvećena književnosti, čemu je namijenjen veći prostor, zbog čega ove novine možemo odrediti kao turističko-literarne. Pored toga, objavljivali su se i brojni promidžbeni oglasi. Distribucija je bila organizirana na putničkim brodskim linijama većih europskih brodarskih agencija. List je bio subvencioniran od države, a imao je svoje urede u Trstu, Beču i New Yorku.

Literatura: Dobrić, Bruno, Novine i časopisi na njemačkom jeziku u Istri (1871. - 1918.) : Pula, Opatija, Brijuni, Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016.

Pregledavanje digitalizirane građe unutar INO sustava